sugar babey love

Sugar baby love, sugar baby love
I didn't make to make you blue
Sugar baby love, sugar baby love
I didn't mean to hurt you
   
All lovers make,
make the same mistakes,
yes they do
Yes, all lovers make,
make the same mistakes as me and you
 
Sugar baby love, sugar baby love
I didn't make to make you blue
Sugar baby love, sugar baby love
I didn't mean to hurt you
 
People take my advice
If you love somebody
Don't think twice
  
Love you baby love,
sugar baby love
Love her anyway,
Love her everyday              [ The Rubettes Sugar Baby Love]

 

 

sakurani sugar babe na staff ga iruyo

sakurasan no advice wo kikutoiiyo

kitto iikoto aruyo.

 

さくらより 愛するあなたへ